Tour Availability


Tour Availability

Availability Legend
Abreise garantiert
Abreise nicht garantiert
Limitierte Plätze
Voll/Abgesagt


1000 Views of Magdagascar 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSpracheStatusBuchung
05-Apr10ENGLISHBuchung
19-Apr10ENGLISHBuchung
03-May10ENGLISHBuchung
19-May10ENGLISHBuchung
31-May10ENGLISHBuchung
21-Jun10ENGLISHBuchung
05-Jul10ENGLISHBuchung
19-Jul10ENGLISHBuchung
02-Aug10ENGLISHBuchung
23-Aug10ENGLISHBuchung
06-Sep10ENGLISHBuchung
20-Sep10ENGLISHBuchung
04-Oct10ENGLISHBuchung
18-Oct10ENGLISHBuchung
01-Nov10ENGLISHBuchung
22-Nov10ENGLISHBuchung

Botswana Wildlife Breakaway (Botswana & Zimbabwe Covid-friendly tour) 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSpracheStatusBuchung
14-Jan12ENGLISHBuchung
07-Feb12ENGLISHBuchung
03-Mar12ENGLISHBuchung
27-Mar12DEUTSCHBuchung
09-Apr6ENGLISHBuchung
14-Apr12DEUTSCHBuchung
01-May6ENGLISHBuchung
17-May12ENGLISHBuchung
20-May12DEUTSCHBuchung
03-Jun11ENGLISHBuchung
06-Jun6DEUTSCHBuchung
08-Jun12ENGLISHBuchung
22-Jun8DEUTSCHBuchung
29-Jun11ENGLISHBuchung
03-Jul10DEUTSCHBuchung
06-Jul11ENGLISHBuchung
17-Jul10DEUTSCHBuchung
23-Jul6DEUTSCHBuchung
27-Jul7ENGLISHBuchung
11-Aug1ENGLISHBuchung
17-Aug8DEUTSCHBuchung
20-Aug12ENGLISHBuchung
27-Aug12ENGLISHBuchung
30-Aug12ENGLISHBuchung
02-Sep3DEUTSCHBuchung
14-Sep0ENGLISH
25-Sep6DEUTSCHBuchung
28-Sep2ENGLISHBuchung
01-Oct12DEUTSCHBuchung
09-Oct12DEUTSCHBuchung
19-Oct12ENGLISHBuchung
22-Oct12DEUTSCHBuchung
26-Oct12ENGLISHBuchung
03-Nov12ENGLISHBuchung
06-Nov12DEUTSCHBuchung
17-Nov12ENGLISHBuchung
19-Dec12ENGLISHBuchung

Great Trans-African Lodge Safari 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSprache Buchung
27-Mar9DEUTSCHBuchung
11-Apr12ENGLISHBuchung
25-May12ENGLISHBuchung
06-Jun8ENGLISHBuchung
29-Jun10DEUTSCHBuchung
14-Jul4ENGLISHBuchung
23-Jul10DEUTSCHBuchung
09-Aug4ENGLISHBuchung
19-Aug10DEUTSCHBuchung
05-Sep8DEUTSCHBuchung
16-Sep2ENGLISHBuchung
08-Oct10DEUTSCHBuchung
24-Oct10DEUTSCHBuchung
26-Oct12ENGLISHBuchung
12-Nov12DEUTSCHBuchung
14-Nov11ENGLISHBuchung
08-Dec12ENGLISHBuchung

Highlights of Uganda 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSpracheStatusBuchung
26-Jan12ENGLISHBuchung
28-Feb12ENGLISHBuchung
03-Apr12FRENCHBuchung
07-May12ENGLISHBuchung
25-Jun12FRENCHBuchung
29-Jul12ENGLISHBuchung
14-Aug12DEUTSCHBuchung
19-Aug12ENGLISHBuchung
01-Sep12FRENCHBuchung
17-Sep12ENGLISHBuchung
04-Oct12ENGLISHBuchung
07-Nov12ENGLISHBuchung
11-Dec12ENGLISHBuchung
26-Dec12DEUTSCHBuchung

Intimate Botswana Zimbabwe Encounter 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSpracheStatusBuchung
14-Mar12DEUTSCHBuchung
25-Mar12ENGLISHBuchung
02-Apr2ENGLISHBuchung
19-Apr12ENGLISHBuchung
16-May10ENGLISHBuchung
31-May12ENGLISHBuchung
04-Jun12ENGLISHBuchung
18-Jun10ENGLISHBuchung
25-Jun12ENGLISHBuchung
03-Jul12ENGLISHBuchung
16-Jul12ENGLISHBuchung
18-Jul6ENGLISHBuchung
02-Aug4ENGLISHBuchung
13-Aug12ENGLISHBuchung
17-Aug12ENGLISHBuchung
21-Aug12ENGLISHBuchung
05-Sep9ENGLISHBuchung
13-Sep12DEUTSCHBuchung
16-Sep10ENGLISHBuchung
27-Sep12ENGLISHBuchung
10-Oct5ENGLISHBuchung
15-Oct12ENGLISHBuchung
25-Oct12ENGLISHBuchung
05-Nov12ENGLISHBuchung
23-Nov12DEUTSCHBuchung

Madagascar North Adventure 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSpracheStatusBuchung
17-Apr10ENGLISHBuchung
24-May10ENGLISHBuchung
19-Jun10ENGLISHBuchung
19-Jul10ENGLISHBuchung
23-Aug10ENGLISHBuchung
20-Sep10ENGLISHBuchung
23-Oct10ENGLISHBuchung
16-Nov10ENGLISHBuchung

East Africa Migration Discoverer 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSpracheStatusBuchung
08-Jan7ENGLISHBuchung
29-Jan7ENGLISHBuchung
19-Feb7ENGLISHBuchung
20-Mar7DEUTSCHBuchung
07-May7ENGLISHBuchung
04-Jun7ENGLISHBuchung
25-Jun7ENGLISHBuchung
11-Jul0ENGLISH
31-Jul3ENGLISHBuchung
09-Aug7ENGLISHBuchung
19-Aug7ENGLISHBuchung
04-Sep1ENGLISHBuchung
23-Sep5ENGLISHBuchung
08-Oct7ENGLISHBuchung
14-Oct7ENGLISHBuchung
29-Oct7DEUTSCHBuchung
19-Nov7ENGLISHBuchung
10-Dec7ENGLISHBuchung

East Africa Migration Discoverer Reverse 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSpracheStatusBuchung
03-Jan7ENGLISHBuchung
16-Jan7ENGLISHBuchung
06-Feb7ENGLISHBuchung
27-Feb7ENGLISHBuchung
28-Mar7DEUTSCHBuchung
15-May7FRENCHBuchung
12-Jun7ENGLISHBuchung
03-Jul7ENGLISHBuchung
19-Jul7ENGLISHBuchung
08-Aug7ENGLISHBuchung
17-Aug7ENGLISHBuchung
27-Aug7ENGLISHBuchung
12-Sep7ENGLISHBuchung
01-Oct7ENGLISHBuchung
16-Oct7ENGLISHBuchung
22-Oct7ENGLISHBuchung
06-Nov7DEUTSCHBuchung
27-Nov7ENGLISHBuchung
18-Dec7ENGLISHBuchung

Tanzania Wildlife Breakaway 2022

DatumVerfügbarkeitSpecialSpracheStatusBuchung
23-Jan7FRENCHBuchung
13-Feb7ENGLISHBuchung
12-Mar7ENGLISHBuchung
10-Apr7DEUTSCHBuchung
30-Apr7ENGLISHBuchung
28-May7ENGLISHBuchung
18-Jun7ENGLISHBuchung
02-Jul0ENGLISH
18-Jul7ENGLISHBuchung
31-Jul7DEUTSCHBuchung
21-Aug4ENGLISHBuchung
11-Sep7ENGLISHBuchung
25-Sep7DEUTSCHBuchung
10-Oct7ENGLISHBuchung
13-Nov7DEUTSCHBuchung
17-Dec7ENGLISHBuchung